Fisioteràpia esportiva

La fisioteràpia esportiva, és una especialització de la fisioteràpia, que tracta a tot esportista ja sigui amateur, d’elit o esportiu-salut, que pateixi alguna lesió o traumatisme.

Fisioterapia Esportiva
  • Dominant una gran varietat de tècniques, com la Teràpia Manual, l’embenat funcional, estiraments, exercicis terapèutics i propioceptius…
  • Tractant lesions musculars, tendinopaties, musculo-lligamentoses(esquinços), post-cirurgia, meniscopaties, fins a massatges de descarrega o pre-post competició…
  • I finalment readaptar a l’esportista per a la tornada als entrenaments el mes aviat possible, d’una manera progressiva i controlada i amb les majors garanties d’èxit

Enternaments Fiso Actius

En aquestes sessions el pacient realitzarà un seguit d’exercicis on hi participa de manera activa, realitzant activitats controlades y dirigides pel fisioterapeuta. Aquest programa d’entrenament fisioactiu és personalitzat i té com a objectiu augmentar les capacitats motrius de l’usuari, prevenir lesions i millorar la qualitat de vida.
Es tracta d’un conjunt de mètodes que utilitzen el moviment amb una finalitat que pot estar encarada tant a una recuperació funcional (rehabilitació desprès d’una lesió) com a una millora de la condició general d’una persona sana.
Aquest treball produeix diversos efectes al nostre cos:

  • Millora del treball cardíac i de la circulació general
  • Augment de la estabilitat, força i flexibilitat
  • Treball de l’equilibri i de la consciència corporal
  • Efectes psíquics favorables, conduint a un estat físic satisfactori
  • Prevenció de lesions i alleujament del dolor

Recuperació Funcional Personalitzada

En aquestes sessions el pacient realitzarà un seguit d’exercicis on hi participa de manera activa, realitzant activitats controlades y dirigides pel fisioterapeuta. Aquest programa d’entrenament fisioactiu és personalitzat i té com a objectiu augmentar les capacitats motrius de l’usuari, prevenir lesions i millorar la qualitat de vida.

Estan dirigides a persones que no presentin una patologia associada o una lesió aguda; es a dir, persones sanes que desitgin millorar la seva condició física.

Readaptació a l’esforç

Programa personalitzat, controlat i dirigit per part del fisioterapeuta encarat a recuperar la funció de qualsevol part del nostre cos que hagi patit una lesió. Els objectius principals són aconseguir l’estat previ a la lesió i reduir el risc de recaigudes.