AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de Montserrat Bolaño Fonts, CIF: 38120938W.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.fisioemotion.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Montserrat Bolaño Fonts de manera que respongui a tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a Montserrat Bolaño Fonts o a tercers.

Montserrat Bolaño Fonts  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de Fisioemotion.

Amb els límits establerts en la llei, Montserrat Bolaño Fonts no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Fisioemotion estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Fisioemotion poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Montserrat Bolaño Fonts o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Montserrat Bolaño Fonts.

Així mateix, per accedir als serveis que Montserrat Bolaño Fonts ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Montserrat Bolaño Fonts , amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Plaça de Catalunya 24, 1er 3eraOlesa de Montserrat (08640), o bé, enviar  un correu electrònic a fisioemotion@fisioemotion.com

Per poder accedir a la intranet, l’usuari disposarà d’un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’introduir a la Web.

Montserrat Bolaño Fonts no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que se subministrin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè Montserrat Bolaño Fonts pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Montserrat Bolaño Fonts a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic fisioemotion@fisioemotion.com  manifestant la seva voluntat.

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Montserrat Bolaño Fonts. En cas que algú inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts subministrats per Montserrat Bolaño Fonts estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Montserrat Bolaño Fonts o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, Montserrat Bolaño Fonts no confereix al adquirente cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Montserrat Bolaño Fonts tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts.La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en Fisioemotion, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

Montserrat Bolaño Fonts, ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Montserrat Bolaño Fonts, no pot garantir que a tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. Montserrat Bolaño Fonts, declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

Montserrat Bolaño Fonts, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Montserrat Bolaño Fonts, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Montserrat Bolaño Fonts no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. Montserrat Bolaño Fonts no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Fisioemotion com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de Montserrat Bolaño Fonts Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Montserrat Bolaño Fonts, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Montserrat Bolaño Fonts per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Montserrat Bolaño Fonts l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Montserrat Bolaño Fonts

LLEI APLICABLE I JURISDICCION
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privadesa, així com qualsevol qüestió relacionada amb els Serveis de la present web, serà la llei espanyola.