Teràpia per al moviment

T’oferim grups terapèutics amb resultats excel·lents! Professionals Sanitaris amb titulacions oficials internacionals.

Pilates Clínic: Mat i Reformer

El mètode Pilates ès “l’Art de la Contrologia Postural”. T’ aporta força, resistència, flexibilitat, bona circulació, increment de la capacitat pulmonar. Ossos i articulacions més fortes, abdominal ferma, disminució de lesions múscul-esquelètiques així com de dolors i patologies localitzats.

El mètode Pilates, no està enfocat en la curació, sinó en la prevenció! Mitjançant el moviment controlat i fluid del cos, recuperaràs progressivament el to muscular, la flexibilitat, la força i la resistència.

En definitiva, l’equilibri muscular-esquelètic del teu cos!

Reeducacio postural global

Reeducació Postural Global

L’ RPG compleix amb l’OBJECTIU d’ alleujar el dolor i corregir les alteracions que el teu cos pateix, alliberant les compressions articulars, retornant la flexibilitat i buscant alineació en els teus  patrons posturals normals i fisiològics.

Mitjançant la realització d’exercicis terapèutics  adaptades a tu,  per prevenir els teus esforços repetits, postures inadequades mantingudes , així com tractar les teves deformitats estructurals, desviacions – patologies d’esquena i alteracions de les articulacions del teu cos

REEDUCACIÓ POSTURAL A TOTES LES EDATS!!!

Recuperacio post-part

Recuperació Post-Part

La fisioteràpia postpart consisteix en la recuperació dels músculs abdominals i perineals que durant l’embaràs han patit de manera important. És important fer un treball de postpart tant si hi ha simptomatologia con si no i tant si ha sigut part natural o cesària.

A través d’aquests exercicis evitaràs futurs problemes com ara incontinències urinàries o de gasos, prolapses pèlvics, dolors en les relacions sexuals, etc

Stretching global

Stretching Global Actiu

L’Stretching Global Actiu és un mètode desenvolupat a partir de l’evolució de les auto-postures de la Reeducació Postural Global (RPG).

És un mètode d’autoestirament terapèutic de cadenes musculars que consisteix en mantenir certes postures de forma progressiva, suau i perllongada. Tanmateix, és un mètode actiu i global, que s’acompanya d’una respiració prèviament guiada i practicada.

Aquesta tècnica et permet recuperar i/o millo-rar l’elasticitat i la flexibilitat muscular, aconsseguint una correcció postural, millorant els mals hàbits posturals que poden ocasionar contractures, escoliosis, hèrnies, dolors d’esquena, etc.

Feldenkrais

Feldenkrais

El cos humà és l’eina fonamental per a dur a terme profunds processos evolutius. L’essència del mètode es troba en la interacció entre sèries de moviments coordinats i l’aprenentatge sensomotòric individual que va desenvolupant la persona a través d’una profunda presa de consciència del seu propi cos.

El Mètode Feldenkrais és un procés d’aprenentatge somàtic que es transmet en sessions de grup anomenades ATM (Presa de Consciència a través del Moviment, per les seves sigles en anglès – Awareness Through Movement), o en sessions individuals anomenades IF (Integració Funcional).

És un mètode únic, l’objectiu fonamental del qual és millorar la condició humana en tots el seus camps d’actuació, ja sigui en el món de l’esport, en l’àmbit laboral o formatiu, en la salut, o inclòs la investigació científica.

La pràctica habitual del mètode aconsegueix millorar la consciència sobre el teu cos mitjançant el moviment i l’atenció conscient!

Txikung terapeutic

Txikung Terapèutic

El Txi Kung (Qi Gong ), són uns moviments suaus del cos que combinen la concentració mental i la respira-ció per augmentar l’energia de la persona.

És un mètode idoni per mantenir-te en forma i prote-gir-te de l’estrès i les tensions diàries. Forma part de la medicina tradicional Xinesa, segons la qual la malaltia be donada per un desequilibri del flux d’energia vital en la persona, la teoria de Yin i Yang.

La pràctica dels exercicis de Txi Kung consisteix en mantenir i conservat aquesta energia vital i el seu flux pel cos i restableix la salut del malalt. Els moviments fan circular l’energia pels meridians, evitant que aquesta s’estanqui, regula a la persona enfortint la salut, pre-venint les malalties, i augmentant la longevitat.

L’essència del mètode es saber combinar els movi-ments amb: la ment en calma, la concentració i la respiració!

Abdominals Hipopressius

Abdominals Hipopresius

ITH t’ ofereix curssos d’Abdominals Hipopressius amb grups reduïts.

Els Abdominals Hipopressius consisteixen en realitzar diferents exercicis rítmics, en diferents postures. Es realitzen a través de la contracció del múscul diafragma en una espiració (apnea respiratòria), aconseguint una disminució de la pressió intra-abdominal. A través d’aquests exercicis aconseguim una reprogramació de la musculatura de la faixa abdominal i del sòl pèlvic, és a dir, l’aconseguim enfortir.

Els cursos es realitzen amb l’objectiu de tractar i/o prevenir patologies del sòl pèlvic (incontinències, prolapses, disfuncions sexuals…), post-part, hèrnies (discals, inguinals, umbilicals), així com millorar la postura i la coordinació, millorar la capacitat cardíaca i respiratòria, tonificar la faixa abdomino-lumbo-pèlvica, millorar la circulació de les extremitats inferiors, entre d’altres.

Pre-Part

La fisioteràpia prepart ajuda a la dona embaraçada a que els canvis fisiològics que pateix el cos avancin sense dolor, i aconseguir mitjançant tècniques i exercicis de fisioteràpia i osteopatia un bon estat gestacional.

A través de la gimnàstica maternal, ajudem a un correcte treball postural per tal que el cos estigui en condicions òptimes durant l’embaràs, part i postpart. Gràcies a aquestes sessions, aprendràs a disminuir el dolor en les contraccions de part i a disminuir el risc d’episiotomia.

Entrenaments Fisio Actius

En aquestes sessions el pacient realitzarà un seguit d’exercicis on hi participa de manera activa, realitzant activitats controlades y dirigides pel fisioterapeuta. Aquest programa d’entrenament fisioactiu és personalitzat i té com a objectiu augmentar les capacitats motrius de l’usuari, prevenir lesions i millorar la qualitat de vida.
Es tracta d’un conjunt de mètodes que utilitzen el moviment amb una finalitat que pot estar encarada tant a una recuperació funcional (rehabilitació desprès d’una lesió) com a una millora de la condició general d’una persona sana.
Aquest treball produeix diversos efectes al nostre cos:

  • Millora del treball cardíac i de la circulació general
  • Augment de la estabilitat, força i flexibilitat
  • Treball de l’equilibri i de la consciència corporal
  • Efectes psíquics favorables, conduint a un estat físic satisfactori
  • Prevenció de lesions i alleujament del dolor